En lille men effektiv bestyrelse

Vi er en lille men effektivt arbejdende bestyrelse. Vores vigtigste opgave er, at udvikle klubben i den retning medlemmerne ønsker. Dette tillidshverv tager vi meget alvorligt.

Vi holder ganske få bestyrelsesmøder. Til gengæld holder vi regelmæssige medlemsmøder, hvor alle kan komme til orde så vi sikrer os, at klubben udvikler sig i den retning, som medlemmerne ønsker det. Vi har ikke mange regler, men tror på engagementet og det frie initiativ og glæden ved at skabe noget sammen.

Hans Christian_1

Hans Christian Højslet
Formand

Tina

Tina Kristoffersen
Kasserer

Tekst

Michael Eilersen
Chefinstruktør