Sponsorer

Det kræver en del ressourcer – både personlige og økonomiske – for at kunne starte en ny klub op. Vi er derfor meget taknemmelige for den håndsrækning, som vi modtager fra velvillige organisationer og virksomheder. Nedenfor er oplistet de organisationer og virksomheder, der har været behjælpelige med støtte til opstart af klubben.

Fra alle klubbens medlemmer skal der lyde en stor og velment tak for hjælpen.

Stiholt har sponseret alle stålarbejderne i forbindelse med etablering af den nye flydebro, som vi benytter til isætning og optagning af kajakker. Der er tale om kraftige stålprofiler til montering af en lav platform på den ene side af flydebroen og en kontravægt i modsatte side.

Den nye flydebro har givet en stor forbedring af adgangsforholdene for vores medlemmer, der resulterer i en mere sikker og tryg indstigning og udstigning af kajakkerne. Der skal derfor lyde en stor tak til Stiholt for støtten.

TrygFonden har valgt at støtte klubben med tilskud til afholdelse af førstehjælpskursus samt til indkøb af svømmeveste og andet sikkerhedsudstyr.

Sikkerheden taget meget alvorligt i Frederikshavn Havkajakklub – og redningsøvelser er et centralt punkt i uddannelse af vores nye roere. Støtten fra TrygFonden er afgørende for, at vi fortsat kan uddanne nye roere og opretholde klubbens  sikkerhedsmæssige høje standard. 

Vi har fra NordeaFonden modtaget støtte til indkøb af et komplet sæt klubkajakker på i alt 8 stk. havkajakker med tilhørende overtræk og pagajer. Samtlige kajakker er udstyret med NordeaFondens logo.

Klubkajakkerne er en forudsætning for, at vi kan tilbyde nye interesserede roere en prøvetur i en havkajak, og at vi kan starte op på afholdelse af kurser, så alle de der står på venteliste nu omsider kan komme igang med at udøve havkajaksporten. Det første kursus starter op i august 2020.

Vi har af Nordjyske Bank modtaget en fuldt udstyret kajaktrailer inklusive indregistrering, lås, stropper og opbevaringsboks.

Traileren forsynet med et stort flot skilt med Nordjyske Bank’s logo. Traileren vil blive flittigt brugt til vores mange turer rundt i Danmark og på vores længere sommerturer udenfor landets grænser.

Fra DIF og DGI’s Foreningspuljen har vi modtaget tilskud til opførelse af nyt bådhus.

Vores målsætning er, at vi i efteråret 2020 får opført minimum ét – men meget gerne to bådhuse hver med plads til 25-30 kajakker. Bådhusene forsynes med skilte med navne på de organisationer og virksomheder, der har støttet byggeriet.