Kontingent

Ved indmeldelse i Frederikshavn Havkajakklub betales dels et indmeldelsesgebyr, som dækker brug af klubbens grej eller opbevaring af en kajak. Derudover betales det årlige kontingent.

Medlemsskab

Indmeldelsesgebyr:     1.500 kr.     1)

Årligt kontingent:           600 kr.     2)

Øvrige udgifter

Badekort:                          50 kr.     3)              

Kursus

DGI Roer 1:                  1.500 kr.     4)

  1. Indmeldelsesgebyr er et engangsbeløb, der dækker brug af klubbens grej og opbevaring af en kajak. Beløbet betales ikke tilbage ved udmeldelse.
  2. Kontingentperioden er 1/4 til 31/3.
  3. Badekortet bruges til betaling af bad. Kortet trækkes og optankes i automaten udenfor havnekontoret
  4. Prisen for deltagelse i vores DGI Havkajak Roer I kursus dækker alle udgifter i forbindelse med afholdelse af kurset, herunder transport og leje af svømmehal samt medlemskab af Frederikshavn Havkajakklub i den resterende kontingentperiode.
    Ved udløb af kontingentperioden skal kursisten beslutte, om de ønsker fortsat medlemskab. I så fald skal der foruden det årlige kontingent betales indmeldelsesgebyr som et engangsbeløb jf. ovenstående pkt. 1.