Pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd

Nedenfor er oplistet nogle udvalgte pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd, hvor du kan finde meget nyttig information

Værd at vide om
Sikker sejlads med kano og kajak

Formålet med denne pjece er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Pjecen henvender sig primært til begyndere.

Mange af de ting, der bliver præsenteret i pjecen er indeholdt i vores begynderkurser.

Værd at vide om
Rednings- og svømmevest

Formålet med denne pjece er, at give fritidssejlere et overblik og den nødvendige viden til at træffe et sikkert valg, når der skal købes rednings- eller svømmevest.

Inden du køber en svømmevest vil det også være en god idé at spørge dig til råds hos klubbens øvrige medlemmer, og eventuelt afprøve nogle af deres veste.

Værd at vide om
Kulde og beklædning til søs

I denne pjece kan du få et supplement til den undervisning om kulde og beklædning, som er indeholdt i vores begynderkursus.

Værd at vide om
Vejr og bølger

Formålet med denne pjece er at hjælpe dig til at kunne forstå vejrmeldinger og til selv af kunne vurdere vejret.

Dermed bliver du bedre i stand til at afgøre, om det er forsvarligt at ro ud – eller hvis du er ude – om der skal søges i land.

Værd at vide om
Mobiltelefoni til søs

Formålet med denne pjece er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse på vandet. Søsportens Sikkerhedsråd har samlet en række gode råd og information om mobiltelefoni til søs.

Læs bl.a. om, hvordan man bruger mobiltelefonen i en nødsituation, og hvordan man forbereder sig bedst muligt på det.