Rovand - Mod nord

Nedenfor er en detaljeret beskrivelse af vores ro-destinationer mod nord.

1. Frederikshavn Havn (4 km / 6 km)

Tager man den direkte linje til Frederikshavn Havns sydlige molehoved bliver den samlede tur på 4 km.

Tager man i stedet hele vejen rundt i “Lumskebugten” og ud til moleholvedet bliver turen på 6 km. Hold øje med vandstanden. Ved lavvande er det ikke muligt at tage turen helt ind i “lumskebugten”. Du risikerer at skal ud af kajakken og gå en tur.

Krydsning af sejlrende

Det er ikke vanskeligt at krydse sejlrenden ind til Frederikshavn Havn. Man skal dog være opmærksom på følgende (uddrag af Danske Havnelods):

Grundet den intense færgetrafik skal skibe udvise skærpet opmærksomhed ved ankomst og afgang. Opmærksomheden henledes på, at anløb af lystfartøjer og joller ikke er tilladt uden forud indhentet aftale fra havnen.

Det er altså ikke tilladt at ro ind i havnen – og ved krydsning af sejlrenden skal man som kajakroer i god afstand fra ind- eller udgående færger og anden skibsfart holde tilbage. Det vil være god stil, at ligge sig med siden til skibstrafikken sejlretning således, at der tydeligt markeres, at man ikke har til hensigt at krydse ind foran fartøjet.

2. Møllen Rundt (8 km)

Efter udvidelsen af Frederikshavn Havn er de tre nordligste vindmøller blevet landfaste.

“Møllen Rundt” er derfor nu en helt entydig betegnelse, da det kun er den sydligste af de fire store vindmøller ud for Frederikshavn Havn, der stadig er placeret ude i vandet.

3. Simons Rev (9 km)

Simons Rev er kun synlig ved lavvande. Der er plads nok til at ro indenom mellem rev og stenkastning selv ved lavvande. Men kommer man forbi ved lidt over normal vandstand og revet ikke er synligt, skal man være forsigtig for ikke at gå på stenene.

Det er ikke sjældent, at der står en fisker på revet og fisker i renden mellem revet og molen.

4. Palmestranden (13 km)

Palmestranden lige syd for Rønnehavnen er et godt sted at gå i land.

Ved iskiosken kan man forsyne sig med en forfriskning ligesom der er et offentlig toilet til den trængende.

5. Strandby Havn (23 km)

I Strandby Havn holder HavkajakTeamNord (HTN) til i det lille jolle-bassin. 

Er der ingen hjemme dér, som man kan få en sludder med, så kan man altid ro længere ind i det inderste hjørne ved sejlbådene, hvor man kan gå i land ved den lille trappe og købe en is ved Den Blå Café.

6. Bratten Badebro (28 km)

Badebroen ved Bratten er ikke til af overse, hvis man ellers holder sig nogenlunde inde langs kysten.

Har man behov for proviantering, er der ikke langt op til Bratten Strand Købmand og Grillcafé.

7. Jerup Strand (36 km)

Ved Jerup Strand er der dels et par shelters og også et offentlig toilet.

Ålbæk Havn (46 km)

Er man frisk på en ekstra lang rotur, kan man vælge at tage en tur til Ålbæk Havn. Man kan enten gå i land ved stranden helt op mod havnen, eller man kan ro ind i det inderste nye bassin, hvor der er en lav flydebro.

På havnen er der offentlig toilet.