Rovand - Mod syd

Nedenfor er en detaljeret beskrivelse af af vores ro-destignationer mod øst.

1. Neppens Havn (3 km)

En perle af en lille lokal jollehavn umiddelbart syd for Frederikshavn Marina.

I bunden af havnen er der en fin sandkant, som der kan gås i land fra.

Havnen har et lille trædæk med træmøbler.

Pas på stenene

I området fra Neppens Havn og lidt syd for Bindesbøllesvej ligger der en del store sten. Nogen af dem er i sommerhalvåret afmærket med små bøjer, men det sikreste vil være, at holde god afstand ind til kysten.

To af de helt store sten er angivet med koordinater i nedenstående.

2. Brovigvej (4 km)

Lige nedenfor Brovigvej er der en fin sandstrand.

Det er også lige ud for Brovigvej der ligger en af de store sten. Har man en GPS med kan man jo prøve at se, om de anførte koordinater er korrektet.

3. Bindesbøllesvej (6 km)

Vender du rundt lige ud for Bindesbøllesvej vil du have roet ca. 6 km, når du returnerer til flydebroen i Marinaen.

Fortsætter du lidt længere mod syd skal du være opmærksom på endnu en af de store sten.

Har du brug for et hvil, så er der lige efter bebyggelsen og resten af vejen til Sæby masser af fin sandstrand at gå i land ved.

4. Transportcentret (10 km)

Videre mod syd er der et utal af muligheder for at gå i land langs de fine hvide sandstrande.

Hvis målet en samlet tur på ca. 10 km, så skal man vende om ud for Transportcentret.

5. Hedebo Camping (17 km)

Hedebo Camping kan være en god destignation til eksempelvis en morgentur. Ved campingpladsens købmand kan købes smurte rundstykker en den medbragte kaffe.

Nedenfor campingpladsen er der en hel del borde-bænke-sæt, som man kan nyde solopgagen fra. Ellers som vanligt kan man slå sig ned i strandkanten.

6. Sæby Søbad (21 km)

Er det ved at være behov for et toiletbesøg, så kan du benytte det offentlige toilet ved Sæby Søbad.

Det er også ved Sæby Søbad, at SUP Sæby holder til.

7. Sæby Havn (23 km)

Hvis du ror op af Sæby Å, kommer du forholdsvis hurtigt til Sæby Ro- og Kajakklub. Hér er der mulighed for at gå i land ved klubbens lave flydebroer. Lige over broen er der mulighed for at proviantere – enten hos Klostergydens Fisk eller ved Havnekiosken.

Roer du i stedet ind i havnen, er der inde i bunden af havnen også en god lav flydebro, hvor du kan gå i land. Lige ovenfor flydebroen er der offentlig toilet.